H I S T O R I A   D E   L A 

   
 


1/er disseny manuscrit per la fabricació de la Vespa

Cushman MVC-564S de l'any 1944 (moto americana 2ª guerra mundial que va servir d'inspiració per la fabricació de la Vespa.)


MUSEU/COL·LECCIÓ VESPA

 


-- R E P A R A C I Ó   V E S P A --

   

    

WEBMASTER : Joan Vinyals.


Copyright © 2.003  [ www.vinog.com ].
All rights reserved. Terms of use.
Revised: 13/01/2014 .